Přítel Jakeš

BŘEZEN

První jarní prohlídka

I když to už v březnu počasí dovolí, první jarní prohlídku neprovádím. Pokud byla včelstva dobře nakrmena, mají zásob dostatek. Jestli má včelstvo potravu a ulizuje, vidím na podložkách. Kontrolu plodu a matky také nedělám. To, že je ve včelstvu vše jak má být, je možno rozpoznat přes fólii.

DUBEN

První zásah do včel – začátek dubna

Vše závisí na vývoji počasí. Čekám na rozkvět ptačí (plané) třešně. V horním nástavku bývá v tuto dobu čtyři a více rámků plodu a přebytek cukrových zásob. Ve spodním nástavku najdu dva až tři rámky k vyvaření např. pylové plástvy zasažené plísní, staré plástvy. Vše vyčistím a odebrané plásty nahradím cukernými zásobami. Rámky vkládám jako krajové, nikdy proti česnu. Do horního nástavku vedle plodu vložím jednu mezistěnu a na opačnou stranu stavební – trubčí rámek. Při správném načasování včelstvo okamžitě začne stavět trubčí rámek a matka klade trubčinu. Někteří včelaři tomuto zákroku říkají startovací či budící prohlídka, neboť takto včelstvo přivedete k rychlejšímu rozvoji.

Oprava nefunkčního včelstva

Najdu-li včelstvo, které nemá plod (je bez matky) a obsedá alespoň celý nástavek, převěsím zásoby opět do spodního nástavku a do horního nástavku vložím tři až čtyři rámky zavíčkovaného vybíhajícího plodu od jiných včelstev (nevkládám stavební rámek ani mezistěnu). Po třech týdnech (doba vylíhnutí plodu) opět vložím tři až čtyři rámky vybíhajícího plodu a mezi zavěsím rámek s otevřeným plodem a vajíčky. Takto dvakrát posílené bezmatečné včelstvo má dostatek mladušek, které si s chutí na otevřeném plodu vychová novou matku. Jakmile se nová matka rozklade, je možno přidat stavební rámek a opatrně začít rozšiřovat. Stejný postup zvolím najdu-li po zimě ve včelstvu trubcokladou nebo vykladenou matku.

První rozšíření

U včelstev, která byla zimována na dvou nástavcích (loňské oddělky) je třeba před nástupem hlavní květové snůšky přidat ve správný čas třetí nástavek. Nerozšiřuji tzv. o medník, ale pouze přidám včelám nástavek bez mřížky. Nový nástavek podstavuji, neboť v horním nástavku bývá čerstvý med, proto zůstává nahoře. Je-li spolehnutí na dobré počasí a silnou snůšku, nový nástavek vystrojím třemi soušemi, dvakrát stavební rámek, mezistěny a podstavím. Při vrtkavém chladném počasí včelám pomohu a doprostřed přidávaného nástavku převěsím polovinu plodu. Druhá část plodu zůstane ve středu horního nástavku. (rozšíření do komínku). Včely při tomto způsobu rozšíření nástavek rychleji ovládnou. Platí pro rámkové míry 39x24x30. Při nízkonástavkovém včelaření 39×15 je převěšování zbytečné. U včelstev zimovaných na třech nástavcích toto rozšíření odpadá.

KONEC DUBNA, POLOVINA KVĚTNA

Nástup hlavní květové snůšky

Na konci dubna pro mě začíná nejnáročnější období. Vše se točí kolem zakládání oddělků a chovu matek. Chovná včelstva se dostávají do dobré nálady a velmi dobře přijímají nalarvovaný materiál. V první polovině května vedu všechna včelstva na třech nástavcích bez mřížky. Je-li snůška, dostatek prostoru umožňuje včelstvu proplodovat oba horní nástavky. Ze včelstev v postupných intervalech odebírám zavíčkovaný plod, vyhledávám plásty, kde se již líhnou včely s věnečky pylu a medu. Při tvorbě 6rámkového oddělku vkládám jeden plást s medem, jeden plást s pylem a tři až čtyři s vybíhajícím plodem. Při složení, oddělek ihned přikrmím medovým těstem. Mám-li připravené matečníky k vylíhnutí (10 – 11. den vylíhnutí od larvování), vložím matečník a po týdnu „potichu“ zkontroluji vylíhnutí. Nemohu-li použít zavíčkovaný matečník, založím s jedním plástem na otevřený plod a po týdnu matečníky vyselektuji. Každý oddělek při založení dostane „rodný list“, kde je uvedený datum a způsob založení, původ matečníku (po jaké matce), datum líhnutí matky, datum označení matky.

DRUHÁ POLOVINA KVĚTNA

V druhé polovině května u produkčních včel na med vyženu matku z horního nástavku kouřem a sluníčkem a podstrčím mřížku. U včelstev, která sama omezí plodování v horním nástavku a vše zanáší sladinou, mřížku nedávám. Aby včelstva omezila plodování v horním nástavku, zavírám očka, čímž zamezím přístupu pylu. Do začátku června se nad mřížkou dolíhne plod a včely. Je-li snůška vše doplní medem. Když jsem začal včelařit, těšil jsem se celé jaro na vytáčení medu. Po letech včelaření se z vytáčení medu stalo spíše nutné zlo. Chov matek, péče o oddělky, značení a výměna matek je určitě daleko krásnější včelařina než prostát celý den u medometu.

ČERVEN

Začátkem června je čas vytočit první jarní med. Plásty s medem odebíráme ze včel v časných ranních hodinách od 6 do 8 hodin. Ráno jsou včely pomalé a do úlů neproudí čerstvá snůška. Odvčelování plástů používáme mechanický ometač včel, který se nám velmi osvědčil. Za hodinu je možno hravě zvládnout deset včelstev. Med vytáčíme v medárně, kde je mnohem snazší udržet pořádek a čistotu než v maringotce v lese. ¨

Práce v oddělcích

V polovině června první oddělky založené před pěti týdny (začátek května) rychle nabírají na síle, neboť se začíná líhnout první vlastní plod. V tuto dobu vyhledávám a značím matky. Takto připravený oddělek je třeba do pěti až deseti dnů přesadit do nového úlu na 10 až 11 rámků. Při větším přetlaku včel v šesti rámkovém plemenáči hrozí až vyrojení oddělku. Chceme-li připravit oddělek na zimu do dvou nástavků, přestaneme včely krmit těstem a nasadíme cukerný roztok 1,5-1,7 litru 2x týdně na přikrmovaní víčko (včely odebírají roztok pomaleji). Při správném dávkování včelstvo intenzivně ploduje a ukládá minimum zásob. Obsedne-li včelstvo jeden nástavek a začne se vyvěšovat a stavět v podmetu, je správný čas s citem rozšířit o druhý nástavek. Protože nebudeme včelstvo vytáčet můžeme opatrně včely zaléčit proti varaoze.

ČERVENEC

Zužitkování oddělků

Včelstva, která jsme rozšířili na dva nástavky pomalu přikrmujeme roztokem 3:2. Později založené oddělky (konec května) můžeme využít na opravu včelstev, která „zlobí“. Matka málo klade, včely zaostávají ve snůšce, v jarním období pomalu stavěla, jsou slabé či bodavé. Opravovanému včelstvu odebereme matku, snížíme o jeden nástavek a přes noviny přidáme oddělek jako horní nástavek, u kterého necháme otevřené očko. Bezmatečné včelstvo se rádo spojí s novým oddělkem za předpokladu, že je v oddělku dobrá matka, aniž by si narazilo na vlastním plodu. Zbylé oddělky necháme na jednom nástavku a ponecháváme jako záložní pro rychlé opravy po posledním vytáčení na konci července.

SRPEN

V tomto období je nejvyšší čas rychle vytočit a začít s krmením a léčením proti varaoze. Sedm až deset dní před posledním vytáčením začneme postupně od shora zavírat očka, aby se včely pomalu naučily létat jenom na česno. Včely přijmou česno jako jediný vstup do úlu a začnou ho chránit. Otevřená očka podporují v tomto čase tichou loupež, která se v bezsnůškovém období rychle zvrtne do silného loupení. Jakékoliv ponechávání včelích vytočených plástů či zbytků od medu je v blízkosti včelstev velmi riskantní a vede k vyprovokování loupeže na stanovišti. Chceme-li plásty určené k zaskladnění nechat včely očistit raději vytočené plásty zavěsíme do nástavku a posadíme ve večerních hodinách nad včely. Zimujeme-li na dvou nástavcích, třetí prázdný nástavek určený na krmení ponecháme prázdný a nástavek s vytočenými plásty dáme na 24h na prázdný nástavek. Včely plásty rychle vyčistí, med stáhnou k plodu a plásty opustí. Při umístění vytočených plástů přímo nad plodiště (na druhý nástavek), silné včely rády přijmou vytočené plásty za vlastní, med soustředí doprostřed s úmyslem zavést matku do horního nástavku ke kladení. Chceme-li vytočené plásty postavit pod oddělky na jednom nástavku, je nutné nejprve plásty nechat olíznout nahoře a po té osušené plásty podstavit. Čerstvě vytočené plásty v tomto období v podmetu vyprovokují ostatní včelstva k loupeži. Obecně platí, že loupež na stanovišti vždy zaviní včelař svými nepromyšlenými zákroky – špatný způsob krmení, otevřená očka, špatné matky, slabá včelstva, netěsné úly, příliš dlouhé otevření úlu při práci, neopatrná manipulace s cukerným roztokem. Včely se loupeže rychle naučí, a ta pak probíhá při pěkném počasí do konce září.

SRPEN – ZÁŘÍ

Čas pro krmení a léčení včelstvem

Ihned po vytočení první týden v srpnu (dle vývoje počasí a snůšky) přikrmíme včely 6kg cukru – cca 8l roztoku v jedné dávce. Včelstva jsou připravovaná k zimování již v červnu po prvním vytočení. Výměna plástů a složení nového plodiště je mnohem snazší v červnu při probíhající snůšce, neboť je mnohem více času na klidnou práci. V době krmení je lepší do včel moc nezasahovat.

Včelám, které byly opravovány – výměna matky, spojení s oddělkem dáváme raději menší dávku krmení. Tyto včelstva nejsou ještě dokonale sehraná a práce jim jde pomaleji. Krmivo by mělo být podáváno včelám takovým způsobem, aby včely mohly roztok odebírat, co nejrychleji. Silné včelstvo v dobré kondici vezme 8l krmení i za 10-12 hodin. Včelstva, která zaostávají v odebírání cukru, je potřeba trochu pomoci a zkontrolovat matku a plodování. Po prvním krmení necháváme 10 dní odstup, aby včelstvo stačilo zaplodovat jádro horního nástavku. Tento čas využíváme na léčení, které popíši v samostatné kapitole. Je-li v horním nástavku dostatek plodu, je možno včelstvo dokrmit dvakrát 6 kg cukru. Včely tak musí ukládat zásoby okolo plodu. Při tomto způsobu krmení se včely na zimu usadí v místě vylíhlého plodu do komínku v obou nástavcích. Překrmování včelstev a zalévání horního nástavku cukrem vytlačujeme včely na jeden nástavek a do podmetu. Při správném načasování a dávkování krmení můžeme včelám velmi pomoci v síle a kondici, kterou budou v zimním období potřebovat.

Srpen – září – říjen

Nejdůležitější období při léčení varaozy!!!