O nás

Z historie ZO ČSV Boršov nad Vltavou – pobočný spolek

V roce 1871 byl v Boršově založen odbor Včelařské jednoty „Dzierzon“ jehož jednatelem se stal Mikuláš Sluníčko, řídící učitel na německé škole. Před rokem 1888 Boršovský odbor zanikl. Boršovští včelaři se později asi v roce 1896 stávali opět členy Včelařské jednoty Dzierzon, ale v Českých Budějovicích. Jednota byla pojmenována po Janu Dzierzonu (také Dzieržoň), faráři a významnému včelaři, z 2. poloviny 19. století. Objevil a popsal jako první partenogenesi u včel, žil a včelařil ve Slezsku.

Hned první valná hromada tohoto budějovického spolku se konala 11.října 1896 v Poříčí. Za přítomnosti 30 členů jednoty a přátel včelařství. Další spolková schůze se konala v Poříčí 6.srpna 1899. Na schůzi Včelařské jednoty Dzierzon 14.dubna v Českých Budějovicích v hotelu Slunce navrhoval páter Češka, farář z Boršova, aby byl pro tamní okolí zřízen místní včelařský odbor. Krátce na to se v Boršově konala schůze včelařské jednoty Dzierzon, jejímž členy byly čtyři místní včelaři, ale ke vzniku Boršovského odboru ještě nedošlo. I v době mezi oběma světovými válkami byli nadále včelaři z Boršova a přilehlých obcí členy v českobudějovickém včelařském spolku.

V období okupace po vyhlášení stanného práva a zákazu shromažďování, údajně z popudu Františka Hausera, inspektora včelařství v okrese České Budějovice, vznikl v Boršově v roce 1943 včelařský spolek, oddělením od českobudějovického včelařského spolku. Ustavující schůze se konala v hostinci U Filischteinů, kde ze 47 přihlášených včelařů bylo na této schůzi přítomno 29. Pocházeli z Boršova, Březí, Černého Dubu, Homol, Nových Homol, Jamného, Kroclova, Korosek, Poříčí, Včelné a Zahorčic. Statistický údaj z roku 1945 uvádí už 100 členů se 618 včelstvy. V roce 1957 byl název včelařských spolků změněn na základní organizace.

Na západním okraji Boršova při cestě K Pilotovi byl v roce 1967 vybudován spolkový včelín. Od roku 2004 spolkový včelín vadil rozrůstající zástavbě, a nakonec na nátlak developerů byl v roce 2010 odstraněn.

Dnešní základní organizace Českého Svazu Včelařů Boršov nad Vltavou, zapsaný spolek zahrnuje obce Boršov nad Vltavou, Černý Dub, Homole, Hradce, Jamné, Kroclov, Nové Homole, Planá u Českých Budějovic, Slavče, Včelná, Vrábče, Zahorčice a Závraty. Na konci roku 2019 bylo přihlášeno 49 členů, kteří zazimovali 431 včelstev.

Zdroj: Jan Caletka, Včelařská Kronika okresu České Budějovice, 2018

Ve Včelné dne 6. května 2020 jednatel základní organizace Českého Svazu Včelařů Boršov nad Vltavou, pobočný spolek Milan Babor.