Aktuálně

2022

Léčivo pro podzimní léče

Léčivo VARIDOL s fumigačními páskami k podzimnímu léčení si každý člen vyzvedne u svého důvěrníka.


 

Léčivo pro letní léčení

Léčivo pro letní léčení si každý člen osobně vyzvedne u zdravotníka pana Gohra každý den od 18:00 hod. do 20:00 hod.

Cena léčiva:

  • Formidol 22,- Kč / 1ks
  • Gabon 10,- Kč / 1 ks
  • Háčky 1,50 Kč / 1 ks
  • Varomed 420,- Kč / 1 ks

Včelařská prodejna Petr Sedláček

Včelařská prodejna Petr Sedláček v Lužnici je nově přestěhována do Třeboně https://www.trebonsky-med.cz/vcelarska-prodejna/


Poslední rozloučení

Sdělujeme smutnou zprávu všem přátelům, včelařům, že naše řady dne 18. 5. náhle navždy opustil jednatel MILAN BABOR ve věku 80 let.               

Poslední rozloučení se bude konat v obřadní síni krematoria České Budějovice v pondělí 30. 5. 2022 ve 13:00 hod.


Vzorek zimní měli

Každý majitel včelstva je povinen odevzdat vzorek zimní měli. Po zimním léčení aerosolem, které probíhá na přelomu listopadu a prosince, včelař po cca. 14 dnech vyndá z podmetu úlů podložky, které řádně vyčistí a vrátí zpět do podmetu. Vzorek zimní měli se z podložek odebírá zhruba po 30 dnech. Včelař opatrně smete měl ze všech podložek u všech včelstev na noviny a nechá proschnout. Usušenou měl sesype do jednoho kelímku a nadepíše jménem, adresou, číslem včelaře a počtem včelstev. Včelaři, kteří mají více stanovišť, uvedou na vzorek ještě název a číslo stanoviště. Kelímek se vzorky každý včelař odevzdá nejpozději do 10. února 2022 zdravotníkovi panu Gohrovi tel.: 605 363 800, adresa: Obecní 66 (ulice za obecním úřadem), Boršov nad Vltavou. Ten, kdo vzorek neodevzdá do 10. 2. panu Gohrovi, bude si muset vzorek sám osobně dopravit a nechat na vlastní náklady vyšetřit ve Státním veterinárním ústavu v Českých Budějovicích http://www.svu-cb.cz/kontakty


2021

Členské příspěvky na rok 2022

Jednatel Milan Babor rozeslal dne 19. 11. 2021 všem členům organizace email a SMS s pokyny pro platbu členského příspěvku na rok 2022. 

Do 15.prosince 2021 je nutné zaplatit členské příspěvky na příští rok. Každý člen organizace zašle členský příspěvek ZO ČSV Boršov nad Vltavou na číslo účtu organizace č.ú.: 212271064/0300. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést: jméno včelaře, počet včelstev a do variabilního symbolu registrační číslo chovatele!!!

Každému členovi, který prostřednictvím svého účtu zašle členský příspěvek na účet organizace, bude zpět na jeho účet vyplacená dotace. Ti členové, kteří nemají zřízený účet, dostanou dotace ponížené o členský příspěvek v hotovosti. 


Požadavek na dotaci 1.D. pro rok 2021

Nejpozději do 15. 9. je třeba, aby každý člen organizace (fyzická osoba) osobně odevzdal jednateli organizace panu Baborovi vyplněné a podepsané formuláře viz. níže:

  • Požadavek na dotaci 1.D. Podpora včelařství pro rok 2021
  • Podklady pro „Statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2021

Tyto podklady jsou v papírové podobě v časopise Včelařství 8/2021. 

Dále je třeba provést hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. 9. 2021.

Hlášení provede každý včelař sám elektronicky po vyplnění formuláře na stránkách Českomoravské společnosti chovatelů, a. s. – Evidence a označování zvířat – Včely https://www.cmsch.cz/evidence-a-oznacovani-zvirat/vcely/ nebo zasláním vyplněného formuláře písemnou formou dopisu na ČMSCH. 

Počty stavů včelstev se musí shodovat se stavem jak na ČMSCH, tak pro včelařský svaz ZO Boršov nad Vltavou!!!


Předjarní ošetření

Včelaři u kterých byl z výsledků vyšetření zimní měli spad nad 3 roztoče na včelstvo budou informováni svými důvěrníky. Včelař od svého důvěrníka dostane informace a léčivo pro předjarní ošetření.

Jak provést předjarní ošetření naleznete zde:


Schůze vedení 

Dne 17. 1. se z důvodů vládního usnesení souvisejícího s bojem proti epidemii koronaviru konala schůze pouze vedení. Byly projednány body týkající se výběru měli, členských příspěvků, dotací, zajištění nových prostor atd.

Celý zápis ze schůze naleznete zde.    


Vyšetření měli na varroázu

Vážení včelaři, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s šířením epidemie COVID-19 jsme letos nuceni výběr měli, členské příspěvky a dotace řešit tímto způsobem:

Výběr vzorků proběhne v termínu 29. – 31. 1. Každý včelař svému důvěrníkovi donese vzorky v uvedeném termínu. Pokud včelař neví, kdo je jeho důvěrník, podívá se na stránkách do kontaktů, kde nalezne jméno důvěrníka a oblast kterou má na starost. Zároveň včelař důvěrníkovi nahlásí, kolik včel bude léčit a kolik bude potřebovat léčiva pro letní i podzimní léčení.

Každý vzorek musí obsahovat: jméno, bydliště, číslo stanoviště, číslo včelaře a počet včelstev!!!

V případě, že člen svému důvěrníkovi vzorek do 31.1. neodevzdá, zajistí si vyšetření měli na své vlastní náklady ve Státním veterinárním ústavu Jihlava, pobočka České Budějovice, Dolní 2102/2, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice.


Členské příspěvky

Jednatel Milan Babor rozešle všem členům organizace email a SMS s pokyny pro platbu členského příspěvku na rok 2021 nejpozději do 20.1.
Každý člen zaplatí členský příspěvek na účet organizace nejpozději do 25. 1. 2021.    

Do zprávy pro příjemce je nutné uvést: jméno včelaře, počet včelstev a do variabilního symbolu registrační číslo včelaře!!!


Dotace výplata

Po zaslání členského příspěvku bude vyplacená dotace.
Každému členovi, který prostřednictvím svého účtu zašle členský příspěvek na účet organizace, bude zpět na jeho účet vyplacená dotace.
Ti členové, kteří nemají zřízený účet, dostanou dotace ponížené o členský příspěvek v hotovosti. Hotovost jim bude osobně doručená jejich důvěrníkem a vydaná proti podpisu člena.
Předpokládaný termín pro vyplácení dotací proběhne do konce února 2021.

Všem děkujeme za pochopení.


Léčení včel – popis vlastních zkušeností včelaře

V hlavním menu „JAK VČELAŘÍME – LÉČENÍ VČEL“ naleznete velice pěkně a podrobně popsané vlastní zkušenosti včelaře Václava Jakeše s různými druhy léčiv, rady jak včely léčit a jak se o ně starat.


2020

Léčba VARIDOLEM aerosolem

Na přelomu listopadu a prosince proběhne léčba aerosolem. Léčbu si provede každý včelař sám za přítomnosti důvěrníka pro jeho oblast. Ohledně přesného termínu léčení  kontaktujte své důvěrníky. V položce „KONTAKTY“ je u jednotlivého důvěrníka zapsána oblast, kterou má na starosti.

Důvěrníci, vyvíječ aerosolu včetně léčiva je k dispozic u přítele Barbora. Je důležité, aby se všichni  důvěrníci včas domluvili na termínu zapůjčení.


Pozor na loupeživé včely!!!

Od září je třeba pozorovat dění na česnu. Letos, po několika letech, snad důsledkem teplého září a října a nedostatku potravy v přírodě, propuklo vylupování zásob od cizích včel. Tento poznatek je podložen sdělením od včelařů z Lipna, Brloha, Ševětína ve Slavči i Hněvkovicích.


Slovo předsedy

Přátelé, letošní rok je velmi problematický vzhledem k tomu, že jak na jaře, tak i na podzim udeřila virová infekce Covid-19 a tedy spolek se nemůže sejít. Kdo budete léčit svoje včelstva a nejste si jisti, zda to děláte dobře, zkuste požádat o radu starší včelaře.

10. října 2020 jsme měli naplánované setkání včelařů spolku, kde jsme se chtěli domluvit na léčení našich včel. Kritická situace nám toto neumožnila, a proto musíme provést léčení každý samostatně. Doufám, že v listopadu bude klidněji a my budeme moci naplánovat léčení aerosolem. Všichni se těšíme na spolupráci.


Podzimní léčení

Žádáme všechny důvěrníky, aby si léčivo VARIDOL s fumigačními páskami osobně vyzvedli u přítele Gohra.


Léčivo pro ošetření včelstev

Od 4. 7. 2020 jsou k dispozici u přítele Babora pásky Gabon Flum pro podletní ošetření dlouhověké generace včelstev. Jeden pásek Gabon Flum na jeden nástavek v ceně 10 kč.


Pozvánka pro delegáty konference zvolené na VČS ZO

Dne 20. června 2020 od 9:00 hod. se bude konat konference ve velkém sále restaurace na Borku.


Výroční valná hromada

Dne 9. února 2020 se konala výroční valná hromada. Zápis najdete zde.